• Vinfast mở thêm 4 cửa hàng tại California

    Vinfast mở thêm 4 cửa hàng tại California

    VinFast công bố khai trương thêm 4 cửa hàng tại Los Angeles và Orange County, đồng thời đưa vào hoạt động 4 xưởng dịch vụ trước đó nhằm cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng xe điện.