Tags: ô tô dcar
  • Bất ngờ với bản độ Limousine cả tỷ đồng từ Ford Transit tại Việt Nam [VIDEO]

    Bất ngờ với bản độ Limousine cả tỷ đồng từ Ford Transit tại Việt Nam [VIDEO]

    Chiếc xe 16 chỗ đã được DCAR "hô biến" thành limousine cùng rất nhiều tiện nghi hạng thương gia khác.