• VinFast tuyển đại lý kinh doanh ô tô khắt khe cỡ nào?

    VinFast tuyển đại lý kinh doanh ô tô khắt khe cỡ nào?

    Hệ thống đại lý uỷ quyền kinh doanh của VinFast triển khai cùng lúc cả 3 mô hình: 1S (Bán hàng); 2S (cung cấp Dịch vụ và Phụ tùng) và 3S (Bán hàng và cung cấp Dịch vụ và Phụ tùng) nhằm tăng cường độ phủ và sự tiện lợi cho người tiêu dùng.

  • Vinfast sắp tung xe buýt điện ra thị trường

    Vinfast sắp tung xe buýt điện ra thị trường

    Cùng với sản phẩm xe máy điện và ô tô điện, Vinfast sản xuất xe buýt điện không chỉ hỗ trợ cải thiện môi trường mà còn góp phần thay đổi diện mạo giao thông công cộng tại đô thị Việt Nam.