• Những "ngôi sao" ở triển lãm PLASE show 2018 tại Hà Nội

    Những "ngôi sao" ở triển lãm PLASE show 2018 tại Hà Nội

    Triển lãm quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp - gọi tắt là PLASE show là triển lãm chuyên ngành về thiết bị biểu diễn được tổ chức thường niên tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5 và tại Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.