Tags: giao thong ha noi
  • Hà Nội: Lưu thông qua điểm nóng ùn tắc sẽ bị thu phí?

    Hà Nội: Lưu thông qua điểm nóng ùn tắc sẽ bị thu phí?

    Để hạn chế tối đa phương tiện giao thông hoạt động ở một số khu vực có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường, Hà Nội sẽ lập đề án thu phí phương tiện hoạt động ở khu vực này.