• Tôi có nhà, 1 vợ 2 con, lương 40 triệu nhưng không mua ô tô

    Tôi có nhà, 1 vợ 2 con, lương 40 triệu nhưng không mua ô tô

    Mỗi người có một quan điểm sống, hưởng thụ, tiêu tiền khác nhau. Có người thà ở nhà thuê mua ô tô còn hơn mua nhà đi xe máy, có người lại phải 3 tầng rồi mới 4 bánh. Không ai giống ai, cuộc sống là muôn màu như vậy.