• VinFast bắt tay LG Chem thành lập liên doanh sản xuất pin xe điện

    VinFast bắt tay LG Chem thành lập liên doanh sản xuất pin xe điện

    Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup) và công ty LG Chem (Tập đoàn LG) đã công bố thành lập liên doanh đóng gói và sản xuất pin theo tiêu chuẩn quốc tế.

  • Vinfast bắt tay ông lớn sản xuất pin LG Chem

    Vinfast bắt tay ông lớn sản xuất pin LG Chem

    Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup) và Công ty LG Chem (Tập đoàn LG) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất các dòng pin tiêu chuẩn quốc tế. Pin sẽ được sử dụng cho các sản phẩm trong hệ sinh thái của Vingroup.