• GM Holden tuyển thêm 150 kỹ sư tại Australia

    GM Holden tuyển thêm 150 kỹ sư tại Australia

    Những kỹ sư mới của GM Holden tại Australia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các công nghệ làm cơ sở cho việc phát triển xe tự lái và động cơ điện trong tương lai.