Loading: Không đội mũ bảo hiểm, 2 thanh niên bị CSGT phạt xịt lốp dắt bộ