• Lạc trong không gian giao cảm "Intersect by Lexus"

    Lạc trong không gian giao cảm "Intersect by Lexus"

    Không gian giao cảm Intersect by Lexus là nơi hội tụ tinh hoa của những ý tưởng và tài năng sáng tạo sẽ ra mắt địa điểm thứ ba trên toàn cầu tại thành phố New York.