• VinFast tuyển đại lý kinh doanh ô tô khắt khe cỡ nào?

    VinFast tuyển đại lý kinh doanh ô tô khắt khe cỡ nào?

    Hệ thống đại lý uỷ quyền kinh doanh của VinFast triển khai cùng lúc cả 3 mô hình: 1S (Bán hàng); 2S (cung cấp Dịch vụ và Phụ tùng) và 3S (Bán hàng và cung cấp Dịch vụ và Phụ tùng) nhằm tăng cường độ phủ và sự tiện lợi cho người tiêu dùng.