• GM bắt tay Autodesk tạo ra những chiếc Chevrolet nhẹ hơn

    GM bắt tay Autodesk tạo ra những chiếc Chevrolet nhẹ hơn

    GM kết hợp cùng với Autodesk trong lĩnh vực công nghệ thiết kế theo thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến cùng các giải pháp công nghệ in 3D giúp giảm trọng lượng và cải tiến các mẫu xe trong tương lai.