• Ắc-quy Hybrid: Có thể bạn chưa biết?

    Ắc-quy Hybrid: Có thể bạn chưa biết?

    Ắc-quy Hybrid là sự kết hợp đặc biệt các ưu điểm sản phẩm ắc quy chì acid và ắc quy miễn bảo dưỡng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.